سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
آسان وب سایت
زیانمندترین مردم در معاملت و نومیدترین‏شان در مجاهدت ، مردى است که تن خویش در طلب مال فرسود و تقدیرها با خواست او مساعد نبود ، پس با دریغ از دنیا برون شد و با وبال آن مال روى به آخرت نمود . [نهج البلاغه]
 
 
 
بیانیه جنبش حمایت از تهیه کننده برنامه سمت خدا