سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
خداوند می فرماید : گفتگوی علمی در میان بندگانم دلهای مرده راحیات می بخشد؛ آن گاه که در آن به امر من برسند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
 
 
بیانیه جنبش حمایت از تهیه کننده برنامه سمت خدا