سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
دو تن به خاطر من تباه شدند : دوستى که از اندازه نگاه نداشت و دشمنى که بغض مرا در دل کاشت . [نهج البلاغه]
 
 
 
بیانیه جنبش حمایت از تهیه کننده برنامه سمت خدا