سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
بردباری جامه دانشمند است، پس مبادا که آن را برتن نکنی . [امام باقر علیه السلام ـ در نامه اش به سعد خیر ـ]
 
 
 
بیانیه جنبش حمایت از تهیه کننده برنامه سمت خدا